Llwyfan Cantorion Cymreig 2021

Llongyfarchiadau gwresog i Sarah Gilford ar gyrraedd y brig a chael ei dewis i gynrychioli Cymru yng Nghystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd 2021.

Roedd darllediad diweddar S4C yn tynnu sylw at ganu godidog y chwech a gyrhaeddodd y rownd derfynol a doniau cantorion ifanc Cymru. Hoffai’r Llwyfan Cantorion Cymreig ddiolch i Rondo ac S4C am ddarlledu’r rownd derfynol a dod â’r arlwy i’n cartrefi.

Gellir gwylio’r rhaglen trwy’r iPlayer am y 28 diwrnod nesaf.

Mae rhoi cefnogaeth hael barhaus i elusen Llwyfan Cantorion Cymreig yn sicrhau ein bod yn medru parhau i gynnig cyfleoedd ar gyfer cantorion Cymreig ifanc ar gychwyn gyrfa er mwyn iddynt gael cyfle i ddangos eu doniau. Pe hoffech gefnogi dyfodol y digwyddiad hwn trwy ymuno â Chyfeillion y Llwyfan Cantorion Cymreig, yna cysylltwch os gwelwch yn dda â welshsingersshowcase@gmail.com.